لینوکس ایران Cpanel هارد SSD NVMe
100mb
3,500/mo
  فضا ۱۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
500mb
7,000/mo
  فضا ۵۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
1gb
10,500/mo
  فضا ۱۰۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
2gb
17,500/mo
  فضا ۲۰۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
3gb
21,000/mo
  فضا ۳۰۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
4gb
25,000/mo
  فضا ۴۰۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷
5gb
29,000/mo
  فضا ۵۰۰۰مگابایت
  مکان سرور ایران (برج میلاد)
  سایر امکانات نامحدود
  هارد SSD NVMe
  وب سرور قدرتمند LiteSpeed
  آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
  پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
  پشتیبانی ۲۴/۷