لینوکس آلمان Cpanel

هارد SSD NVMe

100mb

فضا ۱۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

500mb

فضا ۵۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

1gb

فضا ۱۰۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

2gb

فضا ۲۰۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

3gb

فضا ۳۰۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

4gb

فضا ۴۰۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

5gb

فضا ۵۰۰۰مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا

10gb

فضا 10000مگابایت
هارد SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل RAM ۲ گیگابایت اختصاصی
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP ۴.۴ - 8
پشتیبان گیری 48 ساعته
سایر امکانات نامحدود
قابلیت نصب پایتون، روبی، نود جی‌اس
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا