لینوکس ایران Cpanel

هارد SSD NVMe

100mb

فضا ۱۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

500mb

فضا ۵۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

1gb

فضا ۱۰۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

2gb

فضا ۲۰۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

3gb

فضا ۳۰۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

4gb

فضا ۴۰۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷

5gb

فضا ۵۰۰۰مگابایت
مکان سرور ایران (برج میلاد)
سایر امکانات نامحدود
هارد SSD NVMe
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی ۲۴/۷