ریسلر معمولی آلمان

پر سرعت و با کیفیت میزبانی کنید

2GB

فضا ۲GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه

5GB

فضا ۵GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه

10GB

فضا ۱۰GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه

20GB

فضا ۲۰GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه

50GB

فضا ۵۰GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه

100GB

فضا ۱۰۰GB SSD NVMe
ترافیک نامحدود
تعداد اکانت قابل ساخت نامحدود
SSL رایگان
حداقل قدرت پردازش cpu 3.2GHz
حداقل RAM ۳۲ گیگابایت
سرور در آلمان/هتزنر
سیستم‌عامل لینوکس
Park Domain نامحدود
Addon Domains نامحدود
FTP نامحدود
تعداد و حجم دیتابیس نامحدود
تسریع دیتابیس با MariaDB
تعداد اکانت ایمیل نامحدود
تعداد Sub Domain نامحدود
وب‌سرور LiteSpeed
نسخه PHP 4.4 - 7.3
پشتیبان گیری هفتگی
DNS اختصاصی رایگان
سرعت شبکه ۱ گیگابیت
سرعت اینترنت حداقل ۲۰۰مگابیت بر ثانیه