ویندوز آلمان PLESK

هاست ویندوز - پلسک آلمان

1GB

فضا 1 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
NVME
سرور ویندوز ۲۰۱۶
بانک های اطلاعاتی SQL Server 2012 ،SQL Server 2008 ،SQL Server 2014 ،SQL Server 2016 و MYSQL 5
پشتیبانی از تمامی کامپوننت های زبان برنامه نویسی نظیر ASP.NET و PHP
SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ سالیانه
ترافیک نامحدود
FTP نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
وب سرور IIS

2GB

فضا 2 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
NVME
سرور ویندوز ۲۰۱۶
بانک های اطلاعاتی SQL Server 2012 ،SQL Server 2008 ،SQL Server 2014 ،SQL Server 2016 و MYSQL 5
پشتیبانی از تمامی کامپوننت های زبان برنامه نویسی نظیر ASP.NET و PHP
SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ سالیانه
ترافیک نامحدود
FTP نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
وب سرور IIS

5GB

فضا 5 گیگابایت
پورت 1 گیگابیت
NVME
سرور ویندوز ۲۰۱۶
بانک های اطلاعاتی SQL Server 2012 ،SQL Server 2008 ،SQL Server 2014 ،SQL Server 2016 و MYSQL 5
پشتیبانی از تمامی کامپوننت های زبان برنامه نویسی نظیر ASP.NET و PHP
SSL رایگان
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ سالیانه
ترافیک نامحدود
FTP نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
وب سرور IIS